Nowości !!!

 

I edycja WInO

Pierwsza niepowtarzalna edycja WInO Wiślańska Impreza na Orientację odbędzie się 9 kwietna  2017 roku.  

 

Czy trasa Cross Bike 2013 jest:
.

 

 

   

 

 

 

A A A

X-Cross Run 2017

Autor:PS
 • Aktualności

 • Regulamin

   

  REGULAMIN biegu

  CROSS RUN - Złoty Dzięgiel 2017

   

  1. ORGANIZATOR: Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa oraz Klub Sportowy MKS-R „CENTRUM” DZIĘGIELÓW

  Telefony kontaktowe: 601531770 oraz 603650603

  1. TERMIN: 02.09.2017 r. godz.1100

  2. MIEJSCE: parking przy OSP w Dzięgielowie.

  Trasa biegu – 9 km – ścieżki leśne w Dzięgielowie i w Goleszowie.

  1. UCZESTNICTWO: osoby urodzone w 1999 roku i starsi, posiadające

  aktualne badania lekarskie osoby niepełnoletnie za zgodą rodziców.

  1. ZGŁOSZENIA: internetowo - www.nasportowo.dziegielow.org.pl

  2. BIURO ZAWODÓW: 02.09.2017r. od godz. 8001030 parking przy OSP

  w Dzięgielowie.

  1. OPŁATA STARTOWA: 30 płatne przelewem na rachunek bankowy organizatora do dnia 30.08.2017 lub w dniu zawodów kwota - 40zł

   MKS-R „CENTRUM” Dzięgielów
   ul. Misyjna 8 43-445 Dzięgielów,
   Bank Spółdzielczy w Cieszynie

   Nr 30 8113 0007 2001 0019 8576 0002

   Na przelewie bankowym lub pocztowym należy koniecznie zaznaczyć w tytule opłaty nazwę imprezy oraz imię i nazwisko zawodnika(ów), np.:
   CROSS RUN - Złoty Dzięgiel” 2017 Paweł Sikora

   

  1. FINANSOWANIE: Koszty dojazdu i udziału ponosi uczestnik, koszty organizacji Stowarzyszenie Miłośników Dzięgielowa oraz MKS „CENTRUM” Dzięgielów.

  2. NAGRODY: Za miejsca I – III w biegu głównym, puchar i nagrody rzeczowe oraz dyplom
   a) dla 100 pierwszych na mecie medal pamiątkowy
   b) wszyscy uczestnicy biegu otrzymują posiłek (po oddaniu numeru startowego )
   c) kategorie wiekowe – za 1 miejsce nagroda rzeczowa
   K – 30 M- 30
   K – 40 M – 40
   k – 50 M – 50
   K – 60 M - 60

  3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

  • ubezpieczenie zawodników opłaca zgłaszający,

  • organizator nie przyjmuje zgłoszeń po terminie;

  • organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji regulaminu.

  •  
  1. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW BIEGU:

  - zawodnik musi być trzeźwy,

  - zawodnik musi biec wytyczoną trasą biegu,

  - ustępuje miejsca nadjeżdżającym pojazdom i nie stwarza zagrożenia na drodze,

  - podczas biegu stosuje zasadę fair play,

  - każdy zawodnik kategorycznie stosuje się do poleceń służb porządkowych.

   

   

  Dyrektor zawodów

 • Trasa

  x-bike.dziegielow.org.pl/x-run/

 • Zapisy

  Rejestracja na zawody biegowe pod linkiem:

  competit.pl/zgloszenie/8004/

   

  Lista zawodników zgłoszonych:

  competit.pl/lista/8004/