Nowości !!!

 

I edycja WInO

Pierwsza niepowtarzalna edycja WInO Wiślańska Impreza na Orientację odbędzie się 9 kwietna  2017 roku.  

 

Czy trasa Cross Bike 2013 jest:
.

 

 

   

 

 

 

A A A

Trasy piesze

 • Szlak "Graniczny"


  Oznaczenie: kolor niebieski
  Długość trasy: 12 km
  Suma podejść: około 250 metrów
  Czas przejścia: około 4 godz.

       Spacer tym szlakiem umożliwia poznanie dwóch

  miejscowościnadgranicznych, którymi są Dzięgielów i Leszna

  Górna. Możemy dzięki niemu obejrzeć ciekawe zabytki oraz

  piękne krajobrazy.
  Jest to szlak łatwy prowadzący w dużej mierze drogami
  asfaltowymi. Szlak rozpoczyna się w Dzięgielowie. Następnie
  prowadzi do przejścia granicznego w Lesznej Górnej, stąd przez
  Leszną i wokół góry Tuł ponownie wraca do Dzięgielowa.


  Przebieg i opis szczegółowy szlaku:


  Od budynku remizy OSP w Dzięgielowie idziemy ok. 20 metrów do
  drogi Cisownica - Cieszyn. Przekraczamy ją, a następnie kierujemy
  się na wprost w ulicę Spacerową. Idąc tą ulicą mijamy po lewej
  stronie miejsce, gdzie odbywa się Tydzień Ewangelizacyjny, a po
  ok. 100 metrach przechodzimy przez most na Puńcówce.
  Za mostem skręcamy w lewo i wzdłuż tego potoku podążamy około
  kilometra. Wąska asfaltowa droga uroczo wije się wśród
  zabudowań nad Puńcowką. Po około 800 metrach ulica przechodzi
  po płytach przez koryto rzeki, my natomiast przechodzimy położoną
  nieopodal kładką. Wkrótce ponownie dochodzimy do drogi
  powiatowej Cieszyn -Cisownica, którą około 200 metrów
  schodzimy lekko w dół, w kierunku widocznego przed nami Zamek
  w Dzięgielowie
  . Przed Zamkiem dochodzimy do skrzyżowania, na
  którym skręcamy w prawo.

   
  Zamek w Dzięgielowie:


  Podchodzimy teraz drogą asfaltową, prowadzącą do Lesznej
  Górnej i do przejścia granicznego z Czechami. Droga ta została
  w ostatnim okresie poszerzona oraz otrzymała nową nawierzchnię
  asfaltową, co ma znacznie ułatwić dotarcie do granicy w Lesznej
  Górnej.

   
  Przejście Graniczne w Lesznej Górnej:


  Po 400 metrach, przy pierwszych budynkach po prawej stronie,
  skręcamy w prawo w górę, w ulicę Kamienną. Po krótkim
  podejściu skręcamy zgodnie z ulicą w lewo i powyżej zabudowań
  przemieszczamy się równolegle do drogi Dzięgielów - Leszna
  Górna. Ta część Dzięgielowa nosi nazwę "Zimne Wody",
  a położona jest na zachodnim zboczu Mołczyna. Po 800 metrach
  szlak powraca na drogę główną, którą dalej podchodzimy, osiągając
  po niespełna kilometrze przejście graniczne z Republiką Czeską.

      

  Pasieka Jana Gajdacza na Mołczynie w Dzięgielowie:

   
  Od przejścia granicznego w prawo, wzdłuż granicy, prowadzi
  wąska droga asfaltowa na graniczne wzgórze Mołczyn.
  Rozpościera się z niej piękny widok w kierunku wschodnim, gdzie
  możemy obserwować teren między Machową i Zadnim Gajem,
  z liczymi zabudowaniami, za którymi jest pasmo Równicy.
  Za Zadnim Gajem wznosi się Mała Czantoria, a bliżej nas - Tuł.
  W dole obserwujemy przejście graniczne. Po pokonaniu około
  1,2 kilometra tą drogą dochodzimy do zabudowań państwa
  Gajdaczów. We wspaniały leśny krajobraz jest tu wtopiona,
  unikalna w tej części Europy, pasieka pana Jana Gajdacza.
  Można tu odpocząć, posilić się i skosztować różnych produktów
  wytwarzanych z miodu przez państwo Gajdaczów. Do szlaku
  "Granicznego" powracamy tą samą drogą.


  Od przejścia granicznego droga kieruje się na południowy wschód.
  Po około 200 metrach zaczyna schodzić stromo w dół. W tym
  miejscu warto się zatrzymać, aby obejrzeć roztaczającą się stąd
  ciekawą panoramę.

   
  Kamieniołom  w Lesznej Górnej:


  Patrząc w kierunku wschodnim, najbliżej widzimy kościół, a za nim
  w głębi - Ostry (709 m.). Na prawo od niego najbardziej
  wyróżniającym się wzniesieniem jest Wróżna (514 m.), która od
  południa otacza Leszną Górną. Patrząc dalej w tą stronę
  obserwujemy szereg niewysokich wzniesień , które schodzą do
  doliny Olzy w okolicy Trzyńca. W kierunku południowym, w głębi,
  za doliną Olzy są szczyty Beskidu Śląsko - Morawskiego z
  najbardziej wyróżniającym się Jaworowym (1023 m.), a bliżej
  zabudowania znajdującej się na terenie Czech - Lesznej Dolnej.
  Stąd widać też fragment huty w Trzyńcu. Na lewo od Ostrego,
  nieco w głębi wznosi się Wielka Czantoria, obok niej ( na lewo)
  Mała Czantoria, a najbliżej - góra Tuł, która od północy otacza
  Leszną Górną. Panoramę z tego miejsca zamyka od północy
  Jasieniowa (520 m.), a od zachodu wzgórze Mołczyn.

       Z tego miejsca drogą asfaltową schodzimy w dół do Lesznej
  Górnej.

   
  Kościół rzymskokatolicki pw. św. Marcina w Lesznej Górnej:


  Schodząc od przejścia granicznego w kierunku centrum Lesznej
  Górnej, po 400 metrach dochodzimy do znajdującego się po lewej
  stronie zabytkowego kościoła rzymskokatolickiego pod
  wezwaniem świętego Marcina. Kościół został zbudowany z cegły
  w latach 1719 - 1731 w stylu późnobarokowym. Poprzedni kościół,
  drewniany, wybudowany został przez ewangelików, ale w 1688
  roku przejęli go katolicy. Wnętrze kościoła parafialnego posiada
  bogaty wystrój: dekoracje stiukowe na sklepieniach,
  późnobarokowe ołtarze, liczne obrazy oraz figury. Jest tu również
  renesansowa, pochodząca z końca XVI wieku, rzeźba ze stojącą
  postacią w zbroi rycerza Czelo, byłego właściciela dóbr i zamku
  w Dziegielowie. Na zewnątrz elewacje o podziałach ramowych,
  boczne, podparte parami masywnych szkarp. W latach 60 - tych
  XX wieku, ze względu na wstrząsy podczas odstrzałów w
  sąsiednich kamieniołomach, kościół został wzmocniony ściągami.

       Idąc dalej 300 metrów szosą asfaltową, lekko w górę,
  docieramy do będącego na ukończeniu kościoła ewngelicko -
  augsburskiego, który mijamy po prawej stronie.

   
  Kościół ewangelicko-augsburski w Lesznej Górnej (w budowie):

  Droga wiedzie teraz stale łagodnie w górę biegnąc wzdłuż
  częściowo uregulowanego koryta potoku Lesznianka. Po obu
  stronach drogi znajdują się zabudowania nadające tej części wsi
  charakter łańcuchówki. Wąska dolina wcina się tu między Tuł i
  Wróżną. Przed nami miejscami wyłania się grzbiet Małej Czantorii.

  Po pokonaniu około 2 kilometrów od kościoła katolickiego
  dochodzimy do ostatniego przystanku PKS - "Leszna Podlesie".
  Tutaj na skrzyżowaniu opuszczamy dolinę Lesznianki i w lewo,
  miejscami bardzo stromo w górę, podchodzimy drogą asfaltową
  w kierunku, będącego częścią Cisownicy osiedla "Na Budzin",
  położonego u stóp Małej Czantorii. Po około półtorakilometrowym
  podejściu spotykamy znaki czarne szlaku turystycznego,
  prowadzącego z Goleszowa na Wielką Czantorię oraz znaki
  zielone spacerowego szlaku "Cisownickiego".

       Roztacza się stąd ładny widok na południowy zachód, na pasma
  Beskidu Śląsko - Morawskiego z dominującymi szczytami Ostrego
  (1044 m.), Ropicy i Jaworowego. U ich podnóża - huta w Trzyńcu.
  W kierunku wschodnim widzimy stąd Małą Czantorię.

      Opuszczamy drogę asfaltową i za czarnym szlakiem turystycznym
  kierujemy się w lewo, idąc północno - wschodnimi zboczami Tułu.
  Zbocze południowe jest łagodniejsze, szczególnie w części górnej,
  od zbocza północnego, pokrytego w większości roślinnością łąkową.
  Tu właśnie w obrębie szczytu znajduje się rezerwat storczyków
  "Góra Tuł".
  Początkowo, przez 200 metrów, szlak podchodzi w górę,
  następnie systematycznie obniża się.

  Na tym odcinku cały czas możemy podziwiać piękne widoki
  w kierunku wschodnim: Małą Czantorię i położone u jej podnóża
  osiedle "Na Budzin", za nim Równicę, a na lewo od niej zalesiony
  szczyt Grodziska. Przed nami od północy fragment Zadniego Gaju,
  a za nim budynki na południowym zboczu Machowej. Po prawej
  głęboko wcięta między Tuł oraz Budzin i Grodzisko dolina Cisówki.
  Po około 800 metrach, gdy ścieżka schodzi na krawędzi lasu
  stromo w dół, przed nami, w kierunku południowo - zachodnim,
  możemy obserwować Cieszyn, Karwinę, Hawirzów i obniżenie
  Bramy Morawskiej. Przed nami, blisko, graniczne wzgórze Mołczyn,
  natomiast na lewo od niego huta w Trzyńcu i pasma Beskidu
  Śląsko - Morawskiego

  Schronisko PTTK "Pod Tułem" :  Po wejściu do lasu ścieżka łagodnie prowadzi wzdłuż potoku
  lasem mieszanym. Rosną tu buki, pojedyncze dęby, jawory, graby
  i świerki. Po ok. 500 metrach dochodzimy do drogi bitej,
  przekraczamy ją i dalej ścieżką podchodzimy kilkadziesiąt metrów,
  docierając do drogi bitej prowadzącej do widocznego z prawej
  strony schroniska PTTK "Pod Tułem" (opis schroniska w rozdziale
  "Baza noclegowa"). Schronisko "Pod Tułem jest położone na
  północnym zboczu Zadniego Gaju - grzbietu schodzącego w
  kierunku Cisownicy z Tułu.


  W pobliżu schroniska znajduje się niewielka wychodnia skalna
  wapieni cieszyńskich oraz licząca ok. 7m. długości jaskinia

       Od schroniska szlak "Graniczny" schodzi w dół w kierunku
  zachodnim, gdzie po około 100 metrach ponownie spotykamy
  szlak czarny. Wraz z nim, utwardzoną drogą, schodzimy około
  500 metrów lasem, aż do obiektów zakładu przeróbki kamienia
  w kamieniołomie w Lesznej Górnej. Jak już wspomniano o tym
  wcześniej, jest to kamieniołom wapieni cieszyńskich,
  eksploatowanych tu od początków okresu powojennego dla
  cementowni w Goleszowie. Kamień wapienny był przewożony
  do niej kolejką linową do lat 70 - tych XX wieku. W ostatnich latach
  kamieniołom zmieniał właścicieli. Jednym z nich była polsko -
  holenderska spółka "POLSTONE". Obecnie kamieniołomem
  zarządza firma "KOSBUD".

       Od kamieniołomu zniszczoną w dużej mierze drogą asfaltową
  idziemy łagodnie w dół i po około kilometrze dochodzimy do drogi
  powiatowej Cisownica - Cieszyn. Skręcamy nią w lewo i lasem po
  300 metrach dochodzimy do Zamku w Dziegielowie i skrzyżowania
   dróg. W prawo prowadzi droga do Goleszowa (ok. 2,5 km),
  a nieco niżej w lewo - droga do Lesznej Górnej, którą prowadził
  w stronę przejścia granicznego, nasz szlak "Graniczny".

       Od Zamku cały czas drogą powiatową, południowo -
  zachodnimi zboczami Jasieniowej, częściowo lasem, docieramy
  po około kilometrze do strażnicy OSP w Dzięgielowie, gdzie szlak
  się kończy.

  Henryk Mróz